plastiikkakirurgia

Suomen ulkonäkökirurgian yhdistys, Finnish Society of Aesthetic Plastic Surgery (FSAPS) on perustettu vuonna 1992

Ulkonäkökirurgian yhdistys plastiikkakirurgeille

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietämystä esteettisestä plastiikkakirurgiasta ja parantaa esteettisen plastiikkakirurgian, ulkonäkökirurgian hoidon tasoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, valistus- ja tiedostustoimintaa, järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia sekä suunnittelee ja tuottaa valistus-, tiedotus-, näyttely- ja koulutustoimintaan liittyvää tarpeellista materiaalia ja välineistöä.

Potilasyhdistys ulkonäkökirurgian ja hoidon asiakkaille

Yhdistys ylläpitää myös esteettisen plastiikkakirurgian potilasyhdistystä. Sen tarkoituksena on neuvoa ulkonäön hoitovalinnoissa ja auttaa niiden komplikaatioista vammautuneita henkilökohtaisella sähköpostineuvonnalla.

Yhdistys toimii myös esteettisen plastiikkakirurgian asiantuntijana. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Jäseneksi

Ulkonäkökirurgian toimija

Esteettisen kirurgian yhdistyksen

a) varsinaiseksi jäseneksi: plastiikkakirurgian erikoislääkäri, jolla on riittävä esteettisen plastiikkakirurgian, ulkonäkökirurgian koulutus ja kokemus

b) kannatusjäseneksi: plastiikkakirurgian alan sidosryhmiin kuuluva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta.

JÄSENANOMUS

Ulkonäkökirurgian asiakas

Potilasyhdistyksen jäseneksi voi liittyä esteettisen hoidon tai kirurgian menetelmien valinnasta, tuloksista ja ongelmista kiinnostunut Suomen kansalainen.

Potilasyhdistys

1) jakaa jäsenilleen henkilökohtaisesti tietoa erilaisista leikkauksista ja esteettisistä hoidoista sekä neuvoo ongelmatilanteissa

2) järjestää jäsenilleen tiedotustilaisuuksia uusista varteenotettavista ulkonäön hoitomenetelmistä

3) järjestää vakuutuksia hoitovahinkojen varalta.

JÄSENANOMUS