TIETOA YHDISTYKSESTÄ

Jo 26.8.1992 plastiikkakirurgit Jyri Hukki, Matti Pakkanen ja Juha Piironen perustivat Suomen Esteettisen Kirurgian Yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esteettisen kirurgisen hoidon tason parantamista Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, valistus- ja tiedostustoimintaa, järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia sekä suunnittelee ja tuottaa valistus-, tiedotus-, näyttely- ja koulutustoimintaan liittyvää tarpeellista materiaalia ja välineistöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä

a) varsinaiseksi jäseneksi: plastiikkakirurgian erikoislääkäri tai läheisesti alaan liittyvän erikoisalan lääkäri tai hammaslääkäri,joka on Chirurgi Plastici Fenniaen jäsen.
b) kannatusjäseneksi: plastiikkakirurgian alan sidosryhmiin kuuluva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2010 valitsimme yhdistykseen lisää jäseniä ja uuden hallituksen. Samalla päätimme yhdistyksen toiminnan peruslinjasta. Yhdistyksen ei ole tarkoitus kilpailla varsinaisen Plastiikkakirurgiyhdistyksen, Chirurgi Plastici Fenniae RY:n kanssa, vaan päinvastoin tukea sen toimintaa kaikin tavoin. Yleisellä negatiivisella asenteella esteettistä kirurgiaa kohtaan on ollut vaikutus myös koko plastiikkakirurgian imageen. Haluamme terävöittää esteettisen kirurgian profiilia ja samalla vähentää sen rekonstruktiiviselle, korjaavalle plastiikkakirurgialle aiheuttamaa negatiivista painolastia. Yhdistys toimii yksityislääkärinä elantonsa hankkivien plastiikkakirurgien asioiden koordinoijana ja yhteistyökanavana. Paitsi yhteistyökanavana, yhdistys toimii esteettisen kirurgian asiallisena tiedottajana, joka ottaa kantaan yleiseen keskusteluun yhdistyksen nimissä ja hoitaa tiedotuksen tyylikkäästi ja jämerästi. Viime aikoina on myös keskusteltu esteettisen kirurgian suppean pätevyyden tarpeellisuudesta. Sen koulutusjärjestelyt vaativat pitkäjänteistä suunnittelua ja rahoituksen hoitoa. Yhteiskunnalla, Yliopistolla ei näytä olevan intressiä hoitaa asiaa. Esteettisen kirurgian jatkuvaa koulutusta hoitamaan tarvitaan organisaatio, joka ei myöskään aja kenenkään yksityisiä etuja. Tätä tehtävää Suomen Esteettisen Kirurgian Yhdistys myös hoitaa.

Yhdistyksen Hallitus 2011-2012

Timo Pakkanen, puheenjohtaja
Matti Pakkanen, sihteeri  ja rahaston hoitaja
Niina Pyy, tilintarkastaja